ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 2 คน
  • คุณภาพของสินค้า5
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.25
  • การบริการ/อัธยาศัย10
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน10

รางวัลที่ได้รับ

6 ยอดขาย Lv 6/9
8 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 8/9
2 จำนวนลูกค้า Lv 2/9