Hiso Mobile

สาขา

  • CentralPlaza ชั้น 2 อุบลราชธานี
  • Sunee Tower ชั้น 3 อุบลราชธานี
  • เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
  • BIG C หน้าโมเดิร์นโซน อุบลราชธานี

ส่วนสำนักงาน  
92/70-72 ซ.ธรรมวิถี4 ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง,
อ.เมืองอุบลราชธานี, 34000 Thailand
โทร . 0894258543